Passerotti

NA300

NA 300 jest pierścieniem typu U o asymetrycznym profilu.

NA 300 jest pierścieniem typu U o asymetrycznym profilu, z cofniętą krawędzią zewnętrzną oraz powierzchnią styku na średnicy wewnętrznej. Jest to uszczelnienie tłoka jednostronnego działania dla standardowej zabudowy.

KATALOGI