Passerotti

ES, ESV

ES jest pakietem składającym się z kilku części, służących do uszczelniania tłoczyska.

ES jest pakietem składającym się z kilku części, służących do uszczelniania tłoczyska. ES składa się z jednego pierścienia podporowego, przynajmniej trzech pierścieni wargowych samouszczelniających oraz jednego pierścienia ciśnieniowego (oporowego). Pakiet ES jest przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach i wykazuje się dużą trwałością. Pakiety ES są dostępne w trzech różnych typach konstrukcyjnych:
Typ A składa się z 3 do 5 pierścieni tkaninowo - gumowych i może być montowany w miejscach z możliwością regulacji luzu wzdłużnego lub bez.
Typ B składa się z 3 do 5 pierścieni tkaninowo - gumowych oraz jednego gumowego pierścienia podporowego. Jest montowany w miejscach bez możliwości regulacji luzu wzdłużnego.
Typ C składa się z 2 do 4 pierścieni tkaninowo - gumowych oraz jednego gumowego pierścienia uszczelniającego. Może być montowany w miejscach z możliwością regulacji luzu wzdłużnego lub bez.

KATALOGI