X-ringi Podstawowe pojęcia i wielkości fizyczne. Zasady doboru x-ringów

X-ringi Podstawowe pojęcia i wielkości fizyczne. Zasady doboru x-ringów

X-ringi

Podstawowe pojęcia i wielkości fizyczne.

Zasady doboru x-ringów.

Niniejsze opracowanie ma na celu:

1.Wyjaśnienie pojęć i wielkości fizycznych, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego określenia geometrii węzła uszczelniającego z wykorzystaniem x-ringa.
2.Przedstawienie informacji pozwalających zaprojektować geometrię węzła uszczelniającego z wykorzystaniem x-ringa.

W opracowaniu wykorzystano informacje zawarte w katalogu firmy Eriks.

podstawowe pojęcia

 

Na kolejnych stronach wyjaśnione są podstawowe pojęcia:

 

1.zacisk

 

2.rozciągnięcie

 

3.ściśnięcie
 
zacisk
 
rozciągnięcie
 
 

Rozciągnięcie - wartość określająca w % o ile zwiększyła się średnica wewnętrzna x-ringa po zamontowaniu w zabudowie, względem średnicy w stanie swobodnym

ściśnięcie


Ściśnięcie - wartość określająca w % o ile zmiejszyła się średnica zewnętrzna x-ringa po zamontowaniu w zabudowie, względem średnicy w stanie swobodnym

dobór x-ringów

Rozmiar x-ringa oraz geometrię rowka pod x-ring należy dobrać stosownie do aplikacji.  Rozróżnia się tu połączenia statyczne
i dynamiczne.

Zalecany zacisk:

•połączenia statyczne     8 - 25 %
•połączenia dynamiczne     6 - 18 %

W zależności od rodzaju zabudowy, x-ring przy montażu będzie rozciągany lub ściskany.  Zalecane wartości:

•rozciągnięcie  2 - 6 %
•ściśnięcie  2 - 3 %

Szerokość rowka pod x-ring powinna być większa o 10 - 15% od szerokości x-ringa.

zabudowa tłokowa i tłoczyskowa
zacisk w kierunku promieniowym

 

W przypadku zabudowy tłokowej (rys. A), x-ring powinien być rozciągnięty 2-6%.

 

Przy zabudowie tłoczyskowej (rys. B),  x-ring powinien być ściśnięty 2-3%.

 

Głębokość rowka „h” należy dobrać tak, aby x-ring uzyskał wymagany zacisk.

 

Szerokość rowka powinna być 10-15% większa od szerokości x-ringa.

zabudowa kołnierzowa – zacisk w kierunku osiowym

 

Jeżeli ciśnienie wewnątrz instalacji jest większe od ciśnienia na zewnątrz (rys. C), to x-ring powinien być ściśnięty 2-3%.

 

Jeżeli ciśnienie wewnątrz instalacji jest mniejsze od ciśnienia na zewnątrz (rys. D), to x-ring powinien być rozciągnięty 2-6%.

 

Głębokość rowka „h” należy dobrać tak, aby x-ring uzyskał wymagany zacisk.

 

Szerokość rowka powinna być 10-15% większa od szerokości x-ringa.

zalety x-ringów

 

X-ringi, w porównaniu z o-ringami, mają wiele zalet. Przede wszystkim mają dwa punkty styczności z uszczelnianą częścią, dzięki czemu są skuteczniejsze. Potrzebują też mniejszego zacisku, a co za tym idzie, tarcie między elementem konstrukcyjnym
a x-ringiem jest mniejsze, co z kolei skutkuje mniejszym zużyciem. Ponadto nie mają tendencji do skręcania się w gnieździe (rysunek poniżej).

 

Powyższe cechy sprawiają, że x-ringi znacznie bardziej nadają się do aplikacji dynamicznych.

 

 

Settings and informations about data proccessing

Necessary cookies

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. These are used to let you login, to ensure site security and to provide shopping cart functionality. Without this type of technology, our Services won't work properly or won't be able to provide certain features and functionalities.

Google Analytics

We are using Google Analitics service. More at https://www.google.com/analytics/analytics/features/

Google Tag Manager

We are using Google Tag Manager service. More at https://www.google.com/analytics/tag-manager/features/

Hot Jar

We are using HotJar tool to track your behavior and preferences. More info at https://www.hotjar.com/tour

Facebook Pixel

We are using Facebook Pixel tracking system. More info at https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel

CloudFlare

In case of speeding up our site and optimize loading other dynamic's elements we are using CloudFlare technology.

The data provided by you in the contact form will be used by PASSEROTTI SP. Z O.O., ul. Spółdzielców 94A, 43-303 Bielsko-Biała, NIP: 547-205-49-97 only for the purpose of return contact.

The data provided by you in the contact form will be used by PASSEROTTI SP. Z O.O., ul. Spółdzielców 94A, 43-303 Bielsko-Biała, NIP: 547-205-49-97 only for the purpose of return contact.

The data provided by you in the contact form will be used by PASSEROTTI SP. Z O.O., ul. Spółdzielców 94A, 43-303 Bielsko-Biała, NIP: 547-205-49-97 only for the purpose of return contact.

The data provided by you in the contact form will be used by PASSEROTTI SP. Z O.O., ul. Spółdzielców 94A, 43-303 Bielsko-Biała, NIP: 547-205-49-97 only for the purpose of return contact.

Info about cookies

We use cookies to improve your online experience. If you continue on this website, you will be providing your consent to our use of cookies. More info in our terms and privacy policy