Nieszczelność simmeringów

Nieszczelność simmeringów

Nieszczelność simmeringów

 

Rozróżnia się kilka stadiów szczelności/nieszczelności simmeringów:

 

 • Na uszczelce nie widać żadnej wilgoci. Uszczelnienie jest szczelne.
 • W obszarze krawędzi uszczelniającej pojawia się cienka warstwa uszczelnianej cieczy, wynikająca z charakteru pracy uszczelnienia, jednakże nie przedostaje się na powierzchnię zewnętrzną.
 • Na zewnętrznej powierzchni uszczelnienia pojawia się uszczelniana ciecz, tworząc krople, które nie skapują.
 • Po zewnętrznej stronie obudowy pojawia się mała strużka uszczelnianej cieczy. W tym przypadku mamy już do czynienia z mierzalnym wyciekiem.
 • Występuje krótkotrwała dysfunkcja systemu uszczelniającego, np. na skutek przedostania się zanieczyszczenia pod wargę uszczelniającą. Mówimy wówczas o przecieku chwilowym.
 • Jeżeli między wargą uszczelniającą, a wargą przeciwpyłową, nałożono nadmierną ilość smaru, to nadmiar smaru wydostaje się na zewnątrz uszczelnienia. Mamy wówczas do czynienia z wyciekiem pozornym.

 

Przyczyny mierzalnego wycieku mogą być następujące:

 

 • Niedotrzymanie tolerancji wymiaru po stronie statycznej uszczelnienia (obudowa).
 • Pęknięcia materiałowe, w szczególności na wardze uszczelniającej, spowodowane zbyt trudnymi warunkami pracy.
 • Zbyt twardy elastomer lub wzrost twardości elastomeru, spowodowany zbyt trudnymi warunkami pracy lub reakcją między elastomerem i uszczelnianym medium.
 • Zbyt mała twardość elastomeru lub spadek twardości elastomeru, na skutek reakcji między elastomerem i uszczelnianym medium, wynikiem czego jest szybsze zużycie uszczelnienia.
 • Korozja wału w miejscu styku z wargą uszczelniającą.
 • Ubytek środka smarnego, następstwem czego jest praca na sucho i szybsze zużycie uszczelnienia.
 • Starzenie się elastomeru w wyniku styczności z uszczelnianym medium.
 • Wytrącanie się węgla z oleju w obszarze wargi uszczelniającej, w wyniku czego następuje uszkodzenie wargi uszczelniającej.
 • Drgania wału lub urządzenia na tyle duże, że warga uszczelniająca nie jest w stanie za nimi nadążać.
 • Ciągły napływ zanieczyszczeń z zewnątrz lub od wewnątrz, w wyniku czego uszkodzona zostaje warga uszczelniająca.
 • Przedwczesne zużycie wargi uszczelniającej, spowodowane niewłaściwym przygotowaniem wału (niewłaściwa chropowatość).
 • Uszkodzenie wargi uszczelniającej w czasie transportu lub montażu.

Settings and informations about data proccessing

Necessary cookies

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. These are used to let you login, to ensure site security and to provide shopping cart functionality. Without this type of technology, our Services won't work properly or won't be able to provide certain features and functionalities.

Google Analytics

We are using Google Analitics service. More at https://www.google.com/analytics/analytics/features/

Google Tag Manager

We are using Google Tag Manager service. More at https://www.google.com/analytics/tag-manager/features/

Hot Jar

We are using HotJar tool to track your behavior and preferences. More info at https://www.hotjar.com/tour

Facebook Pixel

We are using Facebook Pixel tracking system. More info at https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel

CloudFlare

In case of speeding up our site and optimize loading other dynamic's elements we are using CloudFlare technology.

The data provided by you in the contact form will be used by PASSEROTTI SP. Z O.O., ul. Spółdzielców 94A, 43-303 Bielsko-Biała, NIP: 547-205-49-97 only for the purpose of return contact.

The data provided by you in the contact form will be used by PASSEROTTI SP. Z O.O., ul. Spółdzielców 94A, 43-303 Bielsko-Biała, NIP: 547-205-49-97 only for the purpose of return contact.

The data provided by you in the contact form will be used by PASSEROTTI SP. Z O.O., ul. Spółdzielców 94A, 43-303 Bielsko-Biała, NIP: 547-205-49-97 only for the purpose of return contact.

The data provided by you in the contact form will be used by PASSEROTTI SP. Z O.O., ul. Spółdzielców 94A, 43-303 Bielsko-Biała, NIP: 547-205-49-97 only for the purpose of return contact.

Info about cookies

We use cookies to improve your online experience. If you continue on this website, you will be providing your consent to our use of cookies. More info in our terms and privacy policy