Przygotowanie wału i gniazda do pracy z simmerringiem

Przygotowanie wału i gniazda do pracy z simmerringiem

Przygotowanie wału i gniazda do pracy z simmerringiem

Węzeł uszczelniający z simmerringiem będzie spełniał swoją funkcję tylko wówczas, gdy elementy współpracujące z uszczelnieniem - wał i gniazdo, będą odpowiednio przygotowane. Chropowatość powierzchni oraz dokładność geometryczna mają zasadniczy wpływ na jakość pracy uszczelnienia.

Gniazdo

Chropowatość powierzchni gniazda musi być na tyle mała, żeby zapewnić szczelność i na tyle duża, żeby zapewnić dobre trzymanie uszczelnienia w gnieździe. Simmerringi z obudową gumową mają zdolność do lepszego uszczelniania nierówności, dlatego chropowatość gniazda może być większa niż dla simmerringów z obudową metalową.

Zalecana dokładność wykonania gniazda:

Chropowatość powierzchni dla simmerringów z obudową pokrytą gumą:

Ra 1,6 - 6,3 μm

Rz 10 - 25 μm

Rmax £25 μm

Chropowatość powierzchni dla simmerringów z obudową metalową:

Ra 0,8 - 3,2 μm

Rz 6,3 - 16 μm

Rmax £16 μm

Dokładność wymiaru gniazda H8

Średnica zewnętrzna simmerringa jest większa niż średnica gniazda. Jest to warunek konieczny do tego, żeby simmerring trzymał się w gnieździe. W celu ułatwienia montażu, gniazdo powinno mieć fazę. Tabela poniżej podaje zalecane wymiary gniazda.

Wał

Powierzchnia wału współpracująca z simmerringiem powinna mieć odpowiednią chropowatość
i strukturę. Im mniejsza chropowatość, tym mniejsze tarcie między wałem i wargą uszczelniającą,
a tym samym mniejsze ścieranie materiału i mniejsza ilość ciepła generowana w wyniku tarcia.
Z drugiej strony chropowatość powinna być na tyle duża, żeby utrzymać na powierzchni wału film olejowy zapewniający smarowanie między wałem i wargą. Struktura powierzchni nie może wykazywać kierunkowości. Struktura kierunkowa może działać jak pompa śrubowa i powodować wyciek oleju.

Zalecana chropowatość powierzchni:

Ra 0,2 - 0,8 μm

Rz 1,0 - 5,0 μm

Rmax £6,3 μm

w przypadku ciśnienia >0,1 MPa:

Ra 0,2 - 0,4 μm

Rz 1,0 - 5,0 μm

Rmax £6,3 μm

dla simmerringów z wargą teflonową:

Ra 0,1 - 0,2 μm

Tolerancja wymiaru h11

Tolerancja kołowości IT8

Twardość powierzchni współpracującej z uszczelnieniem powinna być jak największa. Im twardszy wał, tym mniejsze zużycie.

Jeżeli prędkość obwodowa jest < 4 m/s i nie ma zanieczyszczeń, powierzchnia wału może być nieutwardzona.

W normalnych warunkach pracy zaleca się twardość > 45 HRC.

W przypadku występowania dużych zanieczyszczeń, czy to uszczelnianego medium, czy też otoczenia oraz przy prędkościach obwodowych powyżej 12 m/s, twardość powierzchni wału powinna wynosić ok. 60 HRC.

Średnica wargi uszczelniającej w stanie swobodnym jest mniejsza niż średnica wału. W celu ułatwienia montażu, końcówka wału powinna być sfazowana. Poniższy rysunek i tabela określają zalecaną geometrię końcówki wału.

Settings and informations about data proccessing

Necessary cookies

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. These are used to let you login, to ensure site security and to provide shopping cart functionality. Without this type of technology, our Services won't work properly or won't be able to provide certain features and functionalities.

Google Analytics

We are using Google Analitics service. More at https://www.google.com/analytics/analytics/features/

Google Tag Manager

We are using Google Tag Manager service. More at https://www.google.com/analytics/tag-manager/features/

Hot Jar

We are using HotJar tool to track your behavior and preferences. More info at https://www.hotjar.com/tour

Facebook Pixel

We are using Facebook Pixel tracking system. More info at https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel

CloudFlare

In case of speeding up our site and optimize loading other dynamic's elements we are using CloudFlare technology.

The data provided by you in the contact form will be used by PASSEROTTI SP. Z O.O., ul. Spółdzielców 94A, 43-303 Bielsko-Biała, NIP: 547-205-49-97 only for the purpose of return contact.

The data provided by you in the contact form will be used by PASSEROTTI SP. Z O.O., ul. Spółdzielców 94A, 43-303 Bielsko-Biała, NIP: 547-205-49-97 only for the purpose of return contact.

The data provided by you in the contact form will be used by PASSEROTTI SP. Z O.O., ul. Spółdzielców 94A, 43-303 Bielsko-Biała, NIP: 547-205-49-97 only for the purpose of return contact.

The data provided by you in the contact form will be used by PASSEROTTI SP. Z O.O., ul. Spółdzielców 94A, 43-303 Bielsko-Biała, NIP: 547-205-49-97 only for the purpose of return contact.

Info about cookies

We use cookies to improve your online experience. If you continue on this website, you will be providing your consent to our use of cookies. More info in our terms and privacy policy