MATERIAŁY NA USZCZELNIENIA WG WŁASNOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI

wytrzymałość na zerwanie

sprężystość

odporność na ścieranie

odporność na czynniki atmosferyczne i ozon

odporność cieplna

elastyczność na zimno

przepuszczalność gazów

temperatura długotrwałego stosowania [0C]

NBR

120

CR

120

ACM

160

FVMQ

180

FPM

210

AU

130

EPDM

140

NBR
wytrzymałość na zerwanie

2

sprężystość

4

odporność na ścieranie

3

odporność na czynniki atmosferyczne i ozon

5

odporność cieplna

4

elastyczność na zimno

4

przepuszczalność gazów

2

temperatura długotrwałego stosowania [0C]

120

CR
wytrzymałość na zerwanie

2

sprężystość

2

odporność na ścieranie

2

odporność na czynniki atmosferyczne i ozon

4

odporność cieplna

4

elastyczność na zimno

3

przepuszczalność gazów

2

temperatura długotrwałego stosowania [0C]

120

ACM
wytrzymałość na zerwanie

3

sprężystość

5

odporność na ścieranie

4

odporność na czynniki atmosferyczne i ozon

2

odporność cieplna

2

elastyczność na zimno

5

przepuszczalność gazów

3

temperatura długotrwałego stosowania [0C]

160

FVMQ
wytrzymałość na zerwanie

4

sprężystość

3

odporność na ścieranie

5

odporność na czynniki atmosferyczne i ozon

1

odporność cieplna

2

elastyczność na zimno

2

przepuszczalność gazów

5

temperatura długotrwałego stosowania [0C]

180

FPM
wytrzymałość na zerwanie

3

sprężystość

5

odporność na ścieranie

4

odporność na czynniki atmosferyczne i ozon

1

odporność cieplna

1

elastyczność na zimno

5

przepuszczalność gazów

2

temperatura długotrwałego stosowania [0C]

210

AU
wytrzymałość na zerwanie

1

sprężystość

2

odporność na ścieranie

1

odporność na czynniki atmosferyczne i ozon

2

odporność cieplna

3

elastyczność na zimno

4

przepuszczalność gazów

2

temperatura długotrwałego stosowania [0C]

130

EPDM
wytrzymałość na zerwanie

3

sprężystość

3

odporność na ścieranie

4

odporność na czynniki atmosferyczne i ozon

1

odporność cieplna

1

elastyczność na zimno

2

przepuszczalność gazów

3

temperatura długotrwałego stosowania [0C]

140

DOSKONAŁE
WŁAŚCIWOŚCI

BARDZO DOBRE
WŁAŚCIWOŚCI

DOBRE
WŁAŚCIWOŚCI

WYSTARCZAJĄCE
WŁAŚCIWOŚCI

ZŁE
WŁAŚCIWOŚCI