DOBÓR MATERIAŁÓW

NAZWA:

Materiał CR

KAUCZUK CHLOROPRENOWY - CR

OPIS

Kauczuk chloroprenowy jest polimerem chloroprenu. Wulkanizaty chloroprenowe charakteryzują się odpornością:

- chemiczną,
- na starzenie atmosferyczne,
- na ozon, płomienie.

Wulkanizat chloroprenowy wykazuje również średnią odporność na oleje i smary ropopochodne.

Eriks mieszanki CR na oringi

DOBRA ODPORNOŚĆ BRAK ODPORNOŚCI
  • oleje mineralne o wysokim punkcie anilinowym
  • smary
  • czynniki chłodzące (freon)
  • woda (w specjalnej mieszance)
  • węglowodory aromatyczne i chlorowane
  • estry, ketony, aminy
  • paliwa na bazie ropopochodnych
ZAKRES TEMPERATUROWY: -35 °C do +100 °C, krótkotrwały do +130 °C

Uwaga: podany zakres temperatury pracy odnosi się do badań w powietrzu i niejednokrotnie nie pokrywa się z zakresem obowiązującym w innych mediach. Odporność na poszczególne media wulkanizatu CR zawiera załączona tabela odporności chemicznej.