DOBÓR MATERIAŁÓW

NAZWA:

Materiał AU

POLIURETAN - AU/EU

OPIS

Poliuretany, w przeciwieństwie do innych elastomerów, otrzymuje się przez poliaddycję z półproduktów małocząsteczkowych i o małej lepkości. Przetwórstwo prowadzi się albo przez termoplastyczne formowanie z przygotowanego granulatu (termoplastyczne elastomery PUR), albo przez odlewanie reaktywnych mieszanin. Można też posługiwać się klasycznymi metodami przetwórstwa elastomerów przez zmieszanie polimeru z napełniaczami i sieciowanie na walcach z końcową wulkanizacją w formach. AU/EU charakteryzuje się:

- dużą wytrzymałością,
- giętkością
- elastycznością,
- odpornością na ścieranie,
- odpornością na oleje,
- odpornością na paliwa i ozon,
- dość znacznym tłumieniem mechanicznym,
- AU ma nieco lepszą wodoodporność niż EU.

Ze względu na wyżej wymienione zalety materiał ten jest stosowany do produkcji uszczelnień mających zastosowanie w wysokociśnieniowej hydraulice siłowej oraz pneumatyce.

DOBRA ODPORNOŚĆ BRAK ODPORNOŚCI
  • oleje mineralne (oleje silnikowe, oleje transmisyjne, oleje ATF) również z dodatkami
  • warunkowo odporny na wodę
  • węglowodory aromatyczne i chlorowane
  • alkohole
  • płyny hamulcowe na baize glikolu
  • niepalne ciecze hydrauliczne
  • gorąca woda
  • para wodna
  • kwasy
  • zasady
ZAKRES TEMPERATUROWY: -30°C do +80 °C, dla uszlachetnionych odmian w olejach mineralnych +100° C

Uwaga: podany zakres temperatury pracy odnosi się do badań w powietrzu i niejednokrotnie nie pokrywa się z zakresem obowiązującym w innych mediach. Odporność na poszczególne media wulkanizatu AU/EU zawiera załączona tabela odporności chemicznej.