DOBÓR MATERIAŁÓW

NAZWA:

Materiał ACM

OPIS

Jest to polimer etylu lub butylu z niewielką zawartością monomeru zdolnego do sieciowania. Kauczuk akrylowy w porównaniu z kauczukiem akrylonitrylowym wykazuje lepszą odporność na ciepłe powietrze, tlen, ozon oraz oleje. Nie jest wrażliwy na siarkę i chlor, a więc może być stosowany do pracy w olejach i smarach zawierające dodatki uszlachetniające. Elastomer akrylowy charakteryzuje się dużym odkształceniem trwałym przy ściskaniu i mniejszą wytrzymałością na zerwanie w porównaniu z elastomerem nitrylowym.

Eriks mieszanki ACM na oringi

DOBRA ODPORNOŚĆ BRAK ODPORNOŚCI
  • oleje mineralne (oleje silnikowe, oleje transmisyjne, oleje ATF) również z dodatkami.
  • warunkowo odporny na wodę
  • węglowodory aromatyczne i chlorowane
  • alkohole
  • płyny hamulcowe na baize glikolu
  • niepalne ciecze hydrauliczne
  • gorąca woda
  • para wodna
  • kwasy
  • zasady
ZAKRES TEMPERATUROWY: -25°C do +150 °C

Uwaga: podany zakres temperatury pracy odnosi się do badań w powietrzu i niejednokrotnie nie pokrywa się z zakresem obowiązującym w innych mediach. Odporność na poszczególne media wulkanizatu ACM zawiera załączona tabela odporności chemicznej.