DOBÓR MATERIAŁÓW

NAZWA:

Materiał HNBR

OPIS

Kauczuk akrylonitrylowy jest kopolimerem akrylonitrylu oraz butadienu przy czym nastąpiło całkowite lub częściowe uwodornienie podwójnego wiązania komponentu butadienowego. Sieciowanie nadtlenkowe poprzez podwójne wiązanie podnosi stabilność temperaturową i utleniającą. Materiały gumowe przygotowane w ten sposób charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz większą odpornością na ścieranie.

Eriks mieszanki HNBR na oringi

DOBRA ODPORNOŚĆ BRAK ODPORNOŚCI
 • węglowodory alifatyczne tj. propan, butan, benzyna, oleje mineralne (olej smarowy, oleje hydrauliczne z grup H, H-L, H-LP)
 • oleje mineralne i smary
 • niepalne ciecze hydrauliczne typu: HSA, HSB (emulsje olejowo - wodne) i HSC(mieszanki poliglikolu z wodą)
 • oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 • lekkie oleje opałowe i paliwa do silników wysokoprężnych
 • wodę do 60 °C (specjalne gatunki do 100 °C)
 • rozcieńczone kwasy i zasady w niezbyt wysokich temperaturach
 • węglowodory aromatyczne i chlorowane np. benzen, tri, tetra
 • estry i rozpuszczalniki polarne
 • oleje i smary silikonowe
 • ciecze hydrauliczne typu HSD (oparte na poliestrach i węglowodorach chlorowanych)
 • płyny hamulcowe na bazie glikoli
 • ozon - mieszanina NBR i PVC podwyższa tą odporność
ZAKRES TEMPERATUROWY: -30 °C do +150 °C

Uwaga: podany zakres temperatury pracy odnosi się do badań w powietrzu i niejednokrotnie nie pokrywa się z zakresem obowiązującym w innych mediach. Odporność na poszczególne media wulkanizatu HNBR zawiera załączona tabela odporności chemicznej.