DOBÓR MATERIAŁÓW

NAZWA:

Materiał VMQ

KAUCZUK SILIKONOWY - VMQ/MVQ

OPIS

Kauczuki silikonowe są to polimery organosiloksanowe, które charakteryzują się:

- odpornością na wysokie i niskie temperatury,
- dobrymi własnościami dielektrycznymi,
- bardzo dobrą odpornością na tlen i ozon,
- niewielkim odkształceniem trwałym przy ściskaniu,
- większą przepuszczalnością gazów w stosunku do innych elastomerów w temperaturze pokojowej,
- są niepalne.

Silikonowe uszczelnienia nie mogą być używane do pracy ruchowej, ponieważ wykazują małą wytrzymałość na zerwanie i rozdzieranie oraz małą odporność na ścieranie.

Eriks mieszanki VMQ na oringi

DOBRA ODPORNOŚĆ BRAK ODPORNOŚCI
  • oleje i smary mineralne
  • rozcieńczone roztwory soli
  • alkohole
  • wodę do +100°C
  • warunkowo odporne na niepalne ciecze hydrauliczne HSD
  • stężone kwasy i zasady
  • estry i etery
  • węglowodory alifatyczne i aromatyczne
  • parę wodna powyżej +100°
ZAKRES TEMPERATUROWY: -60°C do +200 °C, krótkotrwale do +230 °C

Uwaga: podany zakres temperatury pracy odnosi się do badań w powietrzu i niejednokrotnie nie pokrywa się z zakresem obowiązującym w innych mediach. Odporność na poszczególne media wulkanizatu VMQ/MVQ zawiera załączona tabela odporności chemicznej.