DOBÓR MATERIAŁÓW

NAZWA:

Materiał EPDM

KAUCZUK ETYLENOWO - PROPYLENOWY - EPDM

OPIS

Kauczuk etylenowo - propylenowy jest polimerem etylenu, propylenu oraz niewielkiej ilości dienu. Precyzyjnie formowane części oraz części uszczelnień z EPDM są używane w pralkach automatycznych, zmywarkach, instalacjach wodnych i samochodowej hydraulice hamulcowej opartej na bazie glikoli. Elastomery zbudowane z kauczuku etylenowo - propylenowego charakteryzują się odpornością na:

- ozon,
- starzenie atmosferyczne,
- czynniki atmosferyczne.
 
DOBRA ODPORNOŚĆ BRAK ODPORNOŚCI
 • gorąca woda
 • para wodna roztwory mydła i środki piorące
 • środowisko utleniające
 • kwasy
 • zasady
 • ketony
 • trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSC, HSD
 • płyny hamulcowe na bazie glikoli
 • mineralne oleje i smary
 • benzyna
 • węglowodory alifatyczne, aromatyczne i chlorowane
ZAKRES TEMPERATUROWY: -50°C do +140 °C

Uwaga: podany zakres temperatury pracy odnosi się do badań w powietrzu i niejednokrotnie nie pokrywa się z zakresem obowiązującym w innych mediach. Odporność na poszczególne media wulkanizatu EPDM zawiera załączona tabela odporności chemicznej.