DOBÓR MATERIAŁÓW

NAZWA:

Materiał PTFE

OPIS

Tworzywo PTFE (duroplast). Policzterofluoroetylen jest jednym z najbardziej odpornych tworzyw sztucznych pod względem termicznym oraz chemicznym. Zaletą tego tworzywa jest mały współczynnik tarcia oraz szeroki zakres temperatury stosowania od – 200 do +260°C. Odporność na niskie temperatury umożliwia zastosowanie polimeru do uszczelniania ciekłych gazów. Pod względem odporności chemicznej policzterofluoroetylen przewyższa wszystkie znane tworzywa, jest niepalny i nierozpuszczalny we wszystkich znanych rozpuszczalnikach, nie absorbuje wody, jedynie jest nieodporny na stopione metale alkaliczne jak sód, potas, a także fluor gazowy oraz fluorowodór.

W czystej postaci posiada ograniczone zastosowanie ze względu na małą odporność na ścieranie, podatność na deformację pod obciążeniem oraz złe przewodnictwo cieplne i wysoki współczynnik rozszerzalności liniowej. Dla poprawy własności mechanicznych, głównie wytrzymałości stosuje się do wypełniania włókno szklane, brąz, grafit dwusiarczek molibdenu, proszki ceramiczne i metaliczne. Rodzaj ilość wypełniacza dobierana jest w zależności od zastosowania.

DOBRA ODPORNOŚĆ BRAK ODPORNOŚCI
Zakres temperatur: od -200 ° C do 260 °C