DOBÓR MATERIAŁÓW

NAZWA:

Materiał FVMQ

OPIS

Guma FVMQ porównaniu do kauczuku silikonowego posiada lepsze własności fizykomechaniczne, większą odporność na rozdzieranie, mniejsze odkształcenie trwałe przy ściskaniu, jest bardziej odporna na działanie materiałów pędnych, olejów mineralnych i syntetycznych oraz smarów. Jest odpornana czynniki atmosferyczne, ozon, i promieniowanie UV.

Mieszanka Eriks FVMQ na oringi

DOBRA ODPORNOŚĆ BRAK ODPORNOŚCI
ZAKRES TEMPERATUROWY: -60 °C do +190 °C

Uwaga: podany zakres temperatury pracy odnosi się do badań w powietrzu i niejednokrotnie nie pokrywa się z zakresem obowiązującym w innych mediach. Odporność na poszczególne media wulkanizatu FVMQ zawiera załączona tabela odporności chemicznej.