DOBÓR MATERIAŁÓW

NAZWA:

Materiał NBR

KAUCZUK BUTADIENOWO - AKRYLONITRYLOWY

OPIS

Jest to polimer butadienu oraz akrylonitrylu. Zawartość akrylonitrylu może wynosić od 18 do 50%. Wulkanizaty kauczuku akrylonitrylowego charakteryzują się:

- odpornością na oleje, smary, paliwa,
- elastycznością,
- odpornością na niskie temperatury,
- ograniczoną przepuszczalnością gazów,
- małym odkształceniem trwałym przy ściskaniu.

NBR z 18% zawartością akrylonitrylu charakteryzuje się dobrą odpornością na niskie temperatury - do około -38°C oraz średnią odpornością na oleje i paliwa. NBR z 50% zawartością akrylonitrylu charakteryzuje się optymalną odpornością na oleje i paliwa, ale gorszą odpornością na niskie temperatury - do około -3 °C. Elastyczność, przepuszczalność gazów oraz odkształcenie trwałe przy ściskaniu zmniejsza się warz ze wzrostem zawartości akrylonitrylu. Większość uszczelnień stosowanych w hydraulice i pneumatyce wykonanych jest na bazie NBR.

Eriks mieszanki NBR na oringi

 

DOBRA ODPORNOŚĆ BRAK ODPORNOŚCI
 • węglowodory alifatyczne tj. propan, butan, benzyna, oleje mineralne (olej smarowy, oleje hydrauliczne z grup H, H-L, H-LP)
 • oleje mineralne i smary
 • niepalne ciecze hydrauliczne typu: HSA, HSB (emulsje olejowo - wodne) i HSC(mieszanki poliglikolu z wodą)
 • oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego lekkie oleje opałowe i paliwa do silników wysokoprężnych
 • wodę do 60 °C (specjalne gatunki do 100 °C)
 • rozcieńczone kwasy i zasady w niezbyt wysokich temperaturach
 • węglowodory aromatyczne i chlorowane np. benzen, tri, tetra
 • estry i rozpuszczalniki polarne
 • oleje i smary silikonowe ciecze hydrauliczne typu HSD (oparte na poliestrach i węglowodorach chlorowanych)
 • płyny hamulcowe na bazie glikoli
 • ozon - mieszanina NBR i PVC podwyższa tą odporność
ZAKRES TEMPERATUROWY: -30 °C do +100 °C, krótkotrwały do +120 °C, w wykonaniu specjalnym do -55 °C

Uwaga: podany zakres temperatury pracy odnosi się do badań w powietrzu i niejednokrotnie nie pokrywa się z zakresem obowiązującym w innych mediach. Odporność na poszczególne media wulkanizatu NBR zawiera załączona tabela odporności chemicznej.